Đồ họa: Dòng thời gian 7 tháng xung đột Israel - Hamas

Đồ họa: Dòng thời gian 7 tháng xung đột Israel - Hamas

Các sự kiện nổi bật trong 7 tháng xung đột Israel - Hamas.

Không có bình luận

Đọc thêm