Tùng Dương lên tiếng khi bị nói không nâng đỡ đàn em: "Sống dựa vào người khác thì mãi chỉ là bản sao"

Tùng Dương lên tiếng khi bị nói không nâng đỡ đàn em:

Vừa qua, tại chương trình Thử thật thách, ca sĩ Tùng Dương đã lên tiếng khi bị nói không nâng đỡ đàn em. Anh nói: "Ngày xưa, chẳng ai nâng đỡ tôi bằng chính bản thân tôi. Tôi quen sự độc lập đó rồi và tôi nghĩ, tốt nhất là tự mình đứng trên đôi chân mình, tạo ra giá trị của chính mình, phải tự khai phá ra.

Tăng Duy Tân và Tùng Dương

Không có bình luận

Đọc thêm