Thủ tướng yêu cầu chuyển đổi số với tinh thần 'không ai bị bỏ lại phía sau'

Thủ tướng yêu cầu chuyển đổi số với tinh thần 'không ai bị bỏ lại phía sau'

Tại phiên họp lần thứ 9 của Ủy ban chuyển đổi số Quốc gia và tổ công tác đề án 06 chiều 10/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính phê bình một số bộ ngành, địa phương chưa hoàn thành tiến độ chuyển đổi số, chưa xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số. Việc phát triển hạ tầng số, nền tảng, dữ liệu số chưa khắc phục được tình trạng manh mún, cát cứ thông tin, chia cắt, co cụm dữ liệu. Nhiều hạ tầng của các cơ quan đầu tư thiếu đồng bộ, chưa có khả năng chia sẻ thông tin.

"Phải lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm và mục tiêu. Các cơ quan không chỉ lắng nghe phản ánh mà còn phải nói thật, làm thật, để người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng những thành quả do chuyển đổi số mang lại theo tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau", lãnh đạo Chính phủ nói.

Không có bình luận

Đọc thêm