Thông tin chính thức vụ một phó chủ tịch tỉnh xin thôi các chức vụ lãnh đạo, quản lý

Thông tin chính thức vụ một phó chủ tịch tỉnh xin thôi các chức vụ lãnh đạo, quản lý

Tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIX vừa diễn ra, HĐND tỉnh Phú Thọ đã thông qua 14 Nghị quyết, trong đó có Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và Nghị quyết về thôi làm đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Hồ Đại Dũng thời điểm còn làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Phutho.gov

Không có bình luận

Đọc thêm