Chính phủ báo cáo 'hỏa tốc' Quốc hội về dự án hồ chứa nước Ka Pét

Chính phủ báo cáo 'hỏa tốc' Quốc hội về dự án hồ chứa nước Ka Pét

Năm 2024 chưa giải ngân đồng nào

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng vừa ký báo cáo hoả tốc số 224/BC-CP gửi Quốc hội về tình hình thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về dự án hồ chứa nước Ka Pét , tỉnh Bình Thuận .

Không có bình luận

Đọc thêm