Ấn Độ, Mỹ đua nhau săn mua loại cây hiếm của Việt Nam: Chỉ có dưới 10 quốc gia trên thế giới sở hữu, thu hơn 65 triệu USD kể từ đầu năm

Ấn Độ, Mỹ đua nhau săn mua loại cây hiếm của Việt Nam: Chỉ có dưới 10 quốc gia trên thế giới sở hữu, thu hơn 65 triệu USD kể từ đầu năm

Các thị trường xuất khẩu chính của quế Việt Nam bao gồm: Ấn Độ đạt 1.815 tấn, tăng 62,1%; Mỹ đạt 942 tấn, tăng 2,3%; Bangladesh đạt 848 tấn, tăng 32,1%; Iran đạt 217 tấn, tăng 267,8% và UAE đạt 212 tấn, tăng 133% so với tháng 3.

Các doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu trong tháng bao gồm: Prosi Thăng Long đạt 840 tấn, Olam Việt Nam đạt 500 tấn, Tuấn Minh đạt 471 tấn, Gia vị Sơn Hà đạt 408 tấn và Senspices Việt Nam đạt 189 tấn.

Không có bình luận

Đọc thêm