Bi hài cầm đồ mùa Euro nóng rực

Bi hài cầm đồ mùa Euro nóng rực

Đa số tiệm cầm đồ đều té nước theo mưa, nhân cơ hội mùa banh đang nóng rực mà 'siết cổ' kẻ sa cơ lỡ vận gặp sao quả tạ rớt ngay đầu.

Tiệm cầm đồ bây giờ toàn là xe máy đủ loại - Ảnh: MẠNH DŨNG

Không có bình luận

Đọc thêm