Công chức, công an, quân đội được hưởng 680.000 tỷ đồng

Công chức, công an, quân đội được hưởng 680.000 tỷ đồng

Khoản tiền để dành 680.000 tỷ đồng cho cải cách tiền lương hiện nằm tại Kho bạc Nhà nước và sẽ được chi dần trong giai đoạn 2024-2026. Công chức, lực lượng vũ trang (công an, quân đội) là đối tượng chính được thụ hưởng nguồn tiền lương này.

Đã sẵn tiền ở Kho bạc Nhà nước

Không có bình luận

Đọc thêm